Ympäristökasvatusyhteistyötä Pirkanmaalla

julisteInnostusta, uusia ideoita, tietoa ja vertaistukea – muun muassa näitä  Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä PYY tuottaa jäsenilleen. Verkostoon on liittynyt jo yli sata ympäristökasvatuksesta kiinnostunutta henkilöä eri puolilta Pirkanmaata.

Mukana on edustajia valtionhallinnosta, kunnista (eri hallintokunnat mm. ympäristönsuojelu, koulutoimi), seurakunnista, oppilaitoksista ja varhaiskasvatuksesta, nuoriso­keskuksista, järjestöistä ja yrityksistä, sekä yksityishenkilöitä.

Lähde mukaan! PYY etsii mukaan lisää ympäristökasvatusta tekeviä tai siitä kiinnostuneita tahoja. Ympäristökasvatus on kasvatusta, jossa kestävää kehitystä ja ympäristöasioita tehdään tutuksi kokemusten, elämysten ja tietoisuuden lisäämisen kautta.

Ilmoittautuminen 101 polkua luontoon- tapahtumaan avoinna. Ilmoittaudu mukaan tästä