Ympäristökasvatusyhteistyötä Pirkanmaalla

Innostusta, uusia ideoita, tietoa ja vertaistukea – muun muassa näitä  Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä PYYn on tarkoitus tuottaa jäsenilleen jatkossa enenevässä määrin. Verkostoon on liittynyt jo yli 150 ympäristökasvatuksesta kiinnostunutta henkilöä eri puolilta Pirkanmaata. Mukana on edustajia valtionhallinnosta, kunnista, seurakunnista, eriasteisista oppilaitoksista (Tampereen yliopisto mukaan lukien), nuoriso­keskuksista, järjestöistä ja yrityksistä sekä Luonnontieteellisestä museosta. Mukana on myös yksityishenkilöitä.

Lähde mukaan! PYY etsii mukaan lisää ympäristökasvatusta tekeviä tai siitä kiinnostuneita tahoja. Voit liittyä sähköpostilistalle täällä. Ympäristökasvatus on kasvatusta, jossa kestävää kehitystä ja ympäristöasioita tehdään tutuksi kokemusten, elämysten ja tietoisuuden lisäämisen kautta eri-ikäisten ryhmien parissa.

***

Ympäristöministeriön rahoittama ympäristökasvatushankkeemme päättyi joulukuussa 2020: Ympäristökasvatusyhteistyön laajentaminen – yliopisto, elinkeinoelämä ja kaupunki -hankkeen päätavoitteena oli löytää pysyvä yhteistyömalli yliopiston ja muiden oppilaitosten, elinkeinoelämän ja ympäristökasvatuksen toimijoiden välillä ympäristökasvatuksen edistämiseksi Pirkanmaalla tutkimuksen ja yhteistyön keinoin.

***

Välitämme INFOA ajankohtaisista ja kiinnostavista ympäristökasvatuksen teemoista sähköpostilistallemme liittyneille. Tiedotamme myös facebookissa: Pirkanmaan ympäristökasvatus.